HÃY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG CỦA
myXteam

SỞ HỮU CỔ PHẦN - TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG KHI CÒN CÓ THỂ

TẠI SAO BẠN NÊN TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG VỚI myXteam

Giải pháp công nghệ làm việc đột phá

myXteam là giải pháp công nghệ mang tính cách mạng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả công việc lên gấp 4 lần nhờ làm việc bỏ qua email, giảm cuộc họp, không quên việc, công nghệ mobile và nền tảng Cloud phù hợp xu hướng SMAC.

Thị trường rộng lớn tiến ra quốc tế

Tất cả mọi người cần có một nền tảng quản lý kế hoạch quản lý công việc, và trao đổi cộng tác làm việc chung với nhau " Mạng xã hội công việc "

myXteam đã chia từng nhóm khách hàng và dang tiến chiếm thị trường rộng lớn này . Đầu tiên là 600.000  doanh nghiệp việt nam

Thị trường thứ 2 - thị trường thứ 3 sẽ trình bày cụ thể trong sự kiện

myXteam không còn là ý tưởng.

myXteam đã là nền tảng công nghệ hoàn chỉnh, đồng bộ hóa với IOS và Android. Đã có 50.000 người dùng. Đã có khách hàng trả phí và tái tục. 

Đã và đang hoàn thiện quy trình vận hành công ty. đã xây dựng quy trình Sale tiếp tục hoàn thiện thiện quy trình marketing và hệ thống Sale Automation. chúng tôi cần bạn chung tay cho lộ trình mới được trình bày trong ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG sắp tới.

Đầu tư myXteam mang giá trị cho xã hội và nhận cổ tức cam kết 

Chúng tôi Co-founder có lộ trình phát triển, đường hướng rõ ràng mong muốn mở rộng thị phần chúng tôi cần nguồn lực từ tổ chức, cá nhân để tiến về mục tiêu đã vạch ra. 


Ninh Gia Hạnh - CEO, myXteam

Chúng tôi Co-founder có lộ trình phát triển, đường hướng rõ ràng mong muốn mở rộng thị phần chúng tôi cần nguồn lực từ tổ chức, cá nhân để tiến về mục tiêu đã vạch ra. 


Nguyễn Lưu Quốc -  CTO Myxteam

" KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE, VÀ XEM TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƯA myXteam NHÂN LÊN 10 LẦN

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM myXteam

© myXteam.com 2018-2019